__Viladomat, 174, 08015 Barcelona Tel. 902 496 450 – Fax 93 496 45 01 www.fundaciopimec.org secretaria@fundaciopimec.org
 

Per què utilitzar el català en la meva activitat empresarial o laboral?

  • Perquè en l’actualitat és la llengua vehicular de més de 10 milions de persones que viuen entre Alacant i el sud de França. És per tant, una de les claus de l’èxit empresarial en aquest mercat.
  • Perquè el multilingüisme és una realitat cada vegada més estesa en les societats contemporànies, per tant, la seva incorporació és una estratègia amb visió de present i de futur.
  • Perquè l’ús de les llengües locals és un criteri de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) de les empreses del segle XXI, com a senyal de compromís i respecte pels entorns on s’insereixen.
  • Perquè és un tret diferencial que augmenta la qualitat dels serveis, ja que permet atendre correctament i amb proximitat els clients o interlocutors catalanoparlants.
  • Perquè incorporar la llengua catalana i el multilingüisme a l'empresa genera innovació, avenç i progrés i actualment es disposa d'un seguit de noves tecnologies que en faciliten la seva implantació.
  • Perquè els drets lingüístics dels consumidors passen perquè les empreses compleixin amb un seguit de deures i amb el compliment de la legislació.