En aquest apartat trobaràs plantilles per a elaborar d’una manera fàcil i ràpida els documents més importants per a la teva activitat empresarial o laboral

Models en català dels documents més utilitzats per les persones que volen iniciar una activitat econòmica:

Acta de reunió

Certificat

Comunicat intern individual i col·lectiu

Carta

Reclamació

Albarà

Comanda
Factura
Factura proforma

Pressupost

Rebut

Curriculum vitae

Pla d'empresa

Les claus per a realitzar un pla d'empresa que t'apropi a l'xit

Nota: aquest apartat s’ha creat seguint les pautes del «Manual de documents per a l’empresa» elaborat pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya:
>> Veure la web

 
   
__Viladomat, 174, 08015 Barcelona Tel. 902 496 450 – Fax 93 496 45 01 www.fundaciopimec.org secretaria@fundaciopimec.org